Home
|
ข่าว

ซูเปอร์โพลคนหนุน”ลุงตู่”ถือธงนำแก้วิกฤตโควิด

Featured Image

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,104 ตัวอย่าง เรื่องลุงตู่ ถือธงนำ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 เมื่อถามถึง ผู้นำระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องออกมายืนในที่แจ้ง แสดงความรับผิดชอบ ทำงานหนักให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติและ ของประชาชนให้มากขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 ระบุปลัดกระทรวงมหาดไทย รองลงมาคือร้อยละ 87.5 ระบุปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 86.8 ระบุปลัดกระทรวงแรงงาน และร้อยละ 82.4 ระบุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 ยกย่องเชิดชู บุคลากรการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ ระดับล่างลงไป เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เสียสละแก้ปัญหาใกล้ชิดประชาชน เสี่ยงอันตรายติดเชื้อโควิด ในขณะที่ร้อยละ 89.8 อยากเห็นการเมืองใหม่ ช่วยกันกอบกู้วิกฤต ไม่ซ้ำเติม คนทำงาน และร้อยละ 89.5 ไม่สบายใจ ต่อ พวกมือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ของฝ่ายการเมือง นักการเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวการเมือง พวกโซเชียลที่ใช้เวลาว่าง มุ่งโจมตีคนทำงาน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 ยังคงเชื่อมั่น สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถือธงนำ แก้วิกฤตโควิด ชี้ทางให้ประชาชนก้าวไปข้างหน้า แต่ถือไม้เรียว คอยฟาด ผู้นำส่วนราชการที่เกียร์ว่าง ในขณะที่ร้อยละ 15.6 ไม่เชื่อมั่น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube