fbpx
Home
|
ข่าว

คกก.เห็นชอบแผนบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

Featured Image
พล.อ.ประวิตรประชุม คกก.พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามคืบหน้านำรอง 4 พื้นที่ เห็นชอบแผนบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปี 66-70

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงาน 4 พื้นที่นำร่องเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ กทม. :ศูนย์พหลโยธิน, จ.ชลบุรี :นิคมอมตะนคร, จ.ภูเก็ต :อ.เมือง และ จ.ชลบุรี :Thailand Digital Valley ในพื้นที่ EEC ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้พิจารณาโครงการที่โดดเด่นเพื่อเป็นต้นแบบนำเสนอให้กับเมืองอื่นๆ
และในเวทีต่างประเทศ รวมทั้งได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี64 โดยได้มีการประกาศรับรองพื้นที่พัฒนาเมืองฯ จำนวน 15 เมือง และสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้มีการจัดงาน Thailand Smart City Week 2020 กระตุ้นการรับรู้แก่ภาคประชาชนได้กว่า 300,000 คน, การจัดหลักสูตร The fundamentals of Smart City มีจำนวนผู้สมัครเรียน รวม 1,535 คน และการพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เป็นต้น รวมถึงที่ประชุมยังได้รับทราบ รายงานการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อ 30 ส.ค.64 โดยมีประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอโครงการสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ(การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ), จ.ชลบุรี(นิคมอมตะนคร) และจ.ภูเก็ต

 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนงานบูรณาการเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปี 66-70 เพื่อให้เป็นกลไกในการบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

 

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงดีอีเอสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกัน ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube