fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน”นัดประชุมสภาพิจารณารายงานกมธ.ดำเนินการเสร็จแล้ว

Featured Image
“ชวน”นัดประชุมสภาพิจารณารายงานที่กมธ.ดำเนินการเสร็จแล้ว เตรียมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดประชุม เป็นพิเศษ ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (5 พ.ย.64) โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เป็นการเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไปดำเนินการแก้ไข จากนั้น มีวาระพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วหลายเรื่อง เช่น รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ , รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่องราคาหนังสัตว์โค กระบือตกต่ำ และรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube