Home
|
ข่าว

ทำบุญวัดเสมียนนารีตั้งจุดวัดอุณหภูมิเข้มโควิด

Featured Image

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิประชาชนก่อนให้เข้าทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นรอบเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มแออัดระหว่างการทำบุญ นอกจากนี้ วัดเสมียนนารียังได้ติดตั้งฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์และญาติโยม จัดเก้าอี้ให้นั่งทำบุญให้ห่างกันโดยทางวัดฯงดการทำบุญภายในอุโบสถ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   ในขณะที่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญมีการใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของCOVID-19 อย่างเคร่งครัดและเลือกทำบุญวิธีใหม่ด้วยการถวายสังฆทานถวายปัจจัย สร้างความเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube