fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พังงาประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองแล้ว

Featured Image
พังงาประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมือง ขณะที่ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังขยายวงกว้างต่อเนื่อง

 

จังหวัด พังงา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้ติดตามมาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ทั้งการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน การฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงาให้ครบ 70% และการฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนและวิธีการที่จะใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการเปิดเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเช็กข้อมูลเตียงสนามในทุกพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพังงาเกิดการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ต่าง ๆ ทั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานและส่วนราชการ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันเป็นจำนวนมาก ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จัดทำมาตรการให้ทุกภาคส่วนมีแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายไปสู่บุคคลอื่น และปฏิบัติงานในรูปแบบ New Normal

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงาวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31 ราย ในจังหวัด 19 ราย อำเภอคุระบุรี 15 ราย อำเภอตะกั่วป่า 1 ราย อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย อำเภอเมือง 2 ราย และแรงงานต่างชาติ 12 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-วันที่ 21 ตุลาคม 64 จำนวน 4,111 ราย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube