Home
|
เศรษฐกิจ

ไทยใช้สิทธิFTA,GSPรอบ8เดือนโต36.46%

Featured Image
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ไทยใช้สิทธิ FTA, GSP ช่วง 8 เดือน โต 36.46% ฟื้นตามเศรษฐกิจโลกคลายล็อก ความต้องการสินค้าสูงขึ้น

 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการถึงการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ว่า มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์กว่า 53,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA กว่า 51,277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.50 โดยคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 80.09 และตลาดที่ไทยใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA ส่งออก สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน อาเซียน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ อินเดีย และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP กว่า 2,526 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.59 โดยมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 63.69 ซึ่งตลาดส่งออกที่ไทยใช้สิทธิฯ มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา คือ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย และนอร์เวย์

โดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อส่งออกภายใต้กรอบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของไทยนั้น เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าที่มากขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และการคลายมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมการส่งออกของประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube