fbpx
Home
|
ข่าว

บอร์ดกกท. เห็นชอบ9แผนงานยกระดับนักกีฬาสู่สากล

Featured Image
บอร์ด กกท. เห็นชอบ 9 แผนงาน ยกระดับนักกีฬา/องค์กรกีฬา สู่สากล เน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา จัดสรรกองทุน รางวัลนักกีฬา/สวัสดิการ สร้างกำลังใจ ชื่นชมผลงานนักกีฬาคนพิการ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกกท. ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. Smart National Sports Park ตามแผนงานนโยบายผู้ว่า กกท.ประจำปี 64 และรายงานผลการแข่งขันกีฬา พาราลิมปิกเกม ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักกีฬาไทยทำผลงานได้ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงินและ 8 เหรียญทองแดง เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเห็นชอบ ให้ใช้เงินสะสมของ กกท. กองทุนสงเคราะห์ฯเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งได้เห็นชอบแผนงานของผู้ว่ากกท. 9 แผนงาน ประจำปี 65 ได้แก่

1.แผนยกระดับการให้บริการ
2.แผนยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
3.แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านการกีฬา
4.แผนยกระดับกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5.แผนการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City)
6.แผนการพัฒนานักกีฬาคนพิการ อย่างครบวงจร
7.จัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ แต่ละพื้นที่
8.แผนงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา
9.แผนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

จากนั้นพล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยได้รับทราบรายงานผลการสนับสนุนเงินรางวัล มหกรรมกีฬา ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ตามหลักเกณฑ์ ทั้งจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 32 และพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 16 รวมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี64 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา และแบ่งเบาภาระของครอบครัว

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube