Home
|
ข่าว

นครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่2

Featured Image

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า เป็นชายอายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จากการสอบสวนโรคพบว่า ชายดังกล่าวเป็นพนักงานขับรถส่งกุ้งจากจังหวัดพังงา ไปยังตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร แต่เมื่อมีการปิดตลาดกุ้งจึงได้เดินทางกลับมาพักอาศัยที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคและได้กักกันตัวผู้ที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดจำนวน 9 ราย พร้อมทั้งจะมีการสุ่มตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในบริเวณใกล้เคียงด้วย นายแพทย์จรัสพงศ์ ยังแสดงความกังวลต่อที่ประชุมด้วยว่าจาไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อรายนี้สันนิษฐานว่าจะได้รับเชื้อในช่วงเวลาวันที่ 16 ธันวาคม ในช่วงนี้มีผู้ป่วยมีระยะเวลาใช้ชีวิตแบบปกติยาวนานเกือบ 2 สัปดาห์กว่าจะตรวจพบเชื้อจึงต้องมีความเข้มงวดอย่างมาก และเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนั้นน่าจะเกิดปัญหาเนื่องจากมีการอาศัยอยู่อย่างแออัด ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้ ตั้งแต่วันที่ 15-18 เดินทางไปส่งกุ้งที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร 19 ธันวาคม เวลา 02.00 น.เดินทางกลับบ้านที่นครศรีธรรมราช 20-22 ธันวาคม กิจวัตรประจำวันละแวกบ้านพักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23 ธันวาคม เดินทางเข้าตรวจที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้สัมผัสใกล้ชิดยังจุดคัดกรอง 2 คน (ได้รับคำแนะนำจากทาง รพ.เทศบาลให้กักตัวเอง) 24-28 ธันวาคม เดินทางไปอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต มีเพื่อนจากท่าศาลาร่วมเดินทาง 1 คน 29 ธันวาคม เดินทางไปโรงพยาบาลมหาราช เพื่อตรวจหาเชื้อ 30 ธันวาคม ผลยืนยันพบเชื้อเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube