Home
|
ข่าว

“วิสาร”ขู่นายกฯศึกหนักแน่ซักฟอกปีหน้า

Featured Image

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลบริหารประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ ตั้งงบประมาณบริหารไว้สูง แต่ไม่ดูว่าสามารถเก็บภาษีได้หรือไม่ ดังนั้นรัฐบาลต้องกู้เพื่อมาโป๊ะงบประมาณ ยิ่งรัฐบาลบริหารแบบนี้ก็ยิ่งต้องกู้เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังปล่อยให้มีการทุจริตเพิ่มสูงขึ้น หลายโครงการรัฐมีข่าวการทุจริตทุกประเภท ผลที่ออกมาคือ ประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้มเหลวและรัฐบาลบริหารงานล้มเหลว นอกจากนี้ในส่วนของการกู้เงินที่ผ่านมาที่รัฐบาลอ้างว่าต้องมาใช้ฉุกเฉิน โดยเฉพาะการกู้เงินฟื้นฟูประเทศจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ไม่สามารถกู้สถานการณ์ได้ ทั้งนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงในปี 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องรับศึกหนักแน่ เพราะจะได้รู้ว่าการทุจริตของรัฐบาลมีทุกกระทรวง ทุกโครงการมีการทุจริต ที่พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าถ้าพบทุจริตให้แจ้งมาพร้อมดำเนินการ ถึงเวลานั้นจะกล้าดำเนินการหรือไม่หากคนใกล้ชิดของพล.อ.ประยุทธ์มีผลประโยชน์ในการโครงการของรัฐ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube