Home
|
ภูมิภาค

ขอนแก่นปลื้มอ.เปือยน้อยฉีดวัคซีนร้อยละ70

Featured Image
ขอนแก่นเป็นปลื้ม อ.เปือยน้อย ฉีดวัคซีนแล้วกลุ่มเป้าหมายแล้วกว่า ร้อยละ 70 เร่งเดินหน้าฉีดให้ครบ 100% ภายในเดือน ก.ย.

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ,นายพันธ์เทพ เสาวโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น ร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนของหน่วยบริการวัคซีน รพ.พระยืน พร้อมให้กำลังใจกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ทยอยมาเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง จนทำให้ อ.เปือยน้อย เป็นกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 70 มากที่สุดของ จ.ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19 ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอเป็นไปตามแผนงานและการจัดสรรวัคซีนที่รัฐบาลได้อนุมัติและจัดสรรให้กับจังหวัดในทุกสัปดาห์ทำให้ขณะนี้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดหรือที่เรียกว่า 608 ที่พบว่าวันนี้ อ.เปือยน้อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอำเภอขนาดเล็ก ดำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นอำเภอแรกของจังหวัด ที่กลุ่มเป้าหมาย 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าร้อยละ 70 และยังคงเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องต่อไปทุกวัน

” วันนี้แสดงให้เห็นว่าคนขอนแก่น ได้ร่วมมือกันในทุกมิติในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นทั้งจังหวัด ซึ่ง อ.เปือยน้อย คณะทำงานทุกภาคส่วนได้ดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง จนทำให้พื้นที่ทั้ง 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ที่มียอดของกลุ่มเป้าหมาย 4,132 คนที่ล่าสุดวันนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 3,129 คน เกินกว่าร้อยละ 70 และก้าวต่อไปคือการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดให้ได้ 100%ภายในเดือน ก.ย.นี้”

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube