Home
|
ข่าว

“อนุสรณ์”ถล่มรัฐอีกโควิดรอบใหม่ไม่ใช่ปชช.การ์ดตก

Featured Image

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า กลุ่มการแพร่ระบาดใหม่ครั้งนี้มีทั้งมาจากกลุ่มแรงงาน ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเกิดจากปัญหาการจัดการตั้งแต่ระเบียบขั้นตอนการคัดกรองแรงงาน กระบวนการลักลอบการค้ามนุษย์ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขณะเดียวกันก็มีการเกิดกลุ่มแพร่ระบาดใหม่ คือ กลุ่มจากบ่อนการพนัน ที่จังหวัดระยอง จึงอยากให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้กวาดล้างบ่อนพนันผิดกฎหมาย และแก้ปัญหาแรงงานอย่างจริงจังที่ผ่านมารัฐบาลใช้แต่การกู้เงิน แต่การจัดการยังมีความผิดพลาดในหลายครั้ง นอกจากนี้ กลุ่มแพร่ระบาดใหม่สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลที่อยู่มานานถึง 6 ปี แต่ยังแก้ปัญหาธุรกิจสีเทาและกระบวนการค้ามนุษย์ การลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติไม่ได้ จึงตั้งข้อสังเกตว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ไม่ได้เกิดจากประชาชนการ์ดตก แต่เกิดจากรัฐบาลที่ไม่ยกการ์ดตั้งแต่แรก สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการ การจัดระเบียบ ซึ่งหากรัฐบาลเร่งดำเนินการดังกล่าวจะช่วยป้องกันแหล่งแพร่ระบาดของโรค และยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ารัฐบาลได้ยกระดับการกวาดล้างและขจัดเครื่อข่ายธุรกิจสีเทา รวมถึงจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแล้ว พร้อมอยากบอกว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลามาโทษว่าใครชี้เบาะแส แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้มากกว่า

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube