fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“กรมการค้าภายใน” จัดโครงการ “ตลาดพาณิชย์ปลอดภัย”

Featured Image

“กรมการค้าภายใน” ส่งมอบความห่วงใยจัดโครงการ “ตลาดพาณิชย์ปลอดภัย” สนับสนุนวัสดุ-เวชภัณฑ์สกัดโควิด-19 ระบาด โดยการมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้กับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และสมาคมตลาดสดไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในตลาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลต่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชุมชนให้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลและให้การส่งเสริม เดินหน้าจัดทำ “โครงการตลาดพาณิชย์ปลอดภัย” โดยกรมการค้าภายในให้การสนับสนุนวัสดุ และเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ นำไปแจกจ่ายและตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการในตลาด เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้ามั่นใจในมาตรฐานการดำเนินการเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยภายในตลาด อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปอีกด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่ออีกว่า กรมการค้าภายในได้ส่งมอบและกระจายวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้กับ 2 สมาคม คือ สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย จำนวน 17 ตลาด  เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และสมาคมตลาดสดไทย จำนวน 34 ตลาด เช่น ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดเยสบางพลี ตลาดมีนบุรี เพื่อส่งต่อไปยังตลาดในกำกับดูแลของกรมการค้าภายในให้ทั่วถึง โดยกิจกรรมดูแลตลาดพาณิชย์ปลอดภัย เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ทุกตลาดได้ดูแลผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มผู้ค้าและผู้ซื้อให้ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube