Home
|
ภูมิภาค

ชัยนาทเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพิ่ม

Featured Image
เทศบาลเมืองชัยนาท เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, นายเจษฎา สี่พี่น้อง  นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริการสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ที่เปิดบริการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้ามารับวัคซีน เพื่อลดความแออัดจากศูนย์ฉีดวัคซีนของ รพ.ชัยนาทนเรนทร ที่บริเวณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท

โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เปิดเผยว่า สำหรับการเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นนโยบายของทางจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และเทศบาลเมืองชัยนาท สืบเนื่องจากทาง รพ.ชัยนาทนเรนทร มีศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ที่บริเวณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท แต่ในวันหนึ่งมีจำนวนผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่เพียงพอ ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทอีกหลายคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เทศบาลเมืองชัยนาทจึงเล็งเห็นว่าควรที่จะช่วยแบ่งเบาการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร โดยการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีน หรือถูกเลื่อนนัด มาใช้บริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ได้โดยไม่เกิดความล่าช้า

โดยการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ จะเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายก่อน คือกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิด 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ซึ่งจะให้กลุ่มเหล่านี้รับวัคซีนก่อน และจากนั้นก็จะให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 -59 ปี มารับบริการต่อ และอนาคตทางเทศบาลเมืองชัยนาทจะยกระดับให้เทศบาลเมืองชัยนาท เป็นอีกหนึ่งศูนย์บริการฉีดวัคซีนของอำเภอ เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube