Home
|
ข่าว

สตูลเปิดไทม์ไลน์ชายติดโควิดมาร่วมงานศพ

Featured Image

จากกรณีชายติดเชื้อโควิด จ.สตูล ล่าสัด มีการเปิดเผยข้อมูลว่า เป็นผู้ชายอายุ 37 ปี อาชีพขับรถขนส่งอาหารทะเล มีภูมิลำเนาตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เดินทางมาถึงจังหวัดสตูลวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยในทามไลน์ที่แจ้งทางสาธารณสุขจังหวัดสตูลพบว่า 23/12/63 เดินทางไปโรงพยาบาลนัดเก็บตัวอย่าง ผู้ป่วยขอปฏิเสธ เนื่องจากญาติเสีย ไปงานศพ คนมาร่วม งานประมาณ 200 -300 คน พูดคุยกินข้าวร่วมกันกับเครือญาติที่งานศพ 24/12/63 เก็บตัวอย่างตรวจโรคที่โรงพยาบาลทุ่งหว้า 25/12/63 ผลพบเชื้อ 26/12/63 ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งหว้า ล่าสุดทางจังหวัดสตูลมีประกาศให้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ให้ประชาสัมพันธ์ 1. แจ้งให้ผู้ที่ไปร่วมงานศพญาติที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รายงานตัวกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.รพสต.ในท้องที่แล้วกักกันตัวเองที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ 2.ประสานการปฏิบัติกับ รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่ จัดทีมตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่ด้านนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอทุ่งหว้า พร้อมด้วยชุดด่านตรวจบ้านคีรีวง กองกำลังเทพสตรี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง ซึ่งทางนายอำเภอทุ่งหว้าลงพื้นที่ทันที เพื่อตรวจตราออกว่ากล่าวตักเตือนประชาชนให้สวมใส่แมสหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน และสุ่มตรวจรถขนส่งสินค้า รถตู้อาจจะมีการนำพากลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดสตูล หรืออาจจะนำพาออกนอกพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนตื่นตัว มีสติ อย่าตระหนก ได้ตรวจแรงงานที่มากับรถพบส่วนใหญ่ไม่พกบัตรประชาชน ดังนั้นจึงแจ้งห้างร้าน เอกชนที่จ้างขนส่งต้องชี้แจงทันที สำหรับพื้นที่จังหวัดสตูล พบติดโควิด 2 ราย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube