Home
|
ข่าว

แอร์พอร์ตลิ้งค์ขอสวมหน้ากากอนามัยก่อนใช้บริการ

Featured Image

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้เตรียมดำเนินการด้านต่างๆ อาทิด้านการอำนวยความสะดวก มีการประชาสัมพันธ์จุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (Taxi) ด้านการรักษาความปลอดภัยมีมาตรการยกระดับการป้องกันอันตรายด้านการเดินรถ โดยให้สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นบริษัทยังเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า และสแกน QR Code ไทยชนะทุกครั้ง ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร และช่วยให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube