fbpx
Home
|
ข่าว

รร.ชัยนาทปิดเรียนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

Featured Image

บรรยากาศเช้าวันนี้(24 ธ.ค.) สถานศึกษาในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาท ปิดทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในวันที่ พฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม เพื่อทำความสะอาด และพ้นยาค่าเชื้อโรค ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจะเกิดการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวนักเรียน และผู้ปกครอง หลังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว จำนวน 1 ราย แล้วในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจะกลับมาทำการเปิดการเรียนการสอนใหม่ ในวันที่ จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 แต่ก็ยังมีบางโรงเรียนนั้นประกาศหยุดเรียนไม่ทัน ทำให้นักเรียนบางส่วนก็ได้เดินทางมาโรงเรียน ซึ่งคณะครูก็ได้มีการนำมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มข้นก่อนที่นักเรียนจะเข้าโรงเรียน นอกจากนั้นล่าสุดจังหวัดชัยนาท ได้ออกคำสั่งเรื่องการควบคุมสถานประกอบการ สถานบริการ และงดการจัดกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยให้งดกิจกรรมงานรื่นเริง งดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เลื่อนกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2564 สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น งดแสดงดนตรีสด เต้นรำ กิจกรรมที่มีการสัมผัส และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จงหวัดชัยนาท ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกคนหากออกจากที่อยู่อาศัย ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube