Home
|
ข่าว

ข่าวปลอม!กรณีผู้มีสิทธิ์รักษาโควิดฟรีรพ.18แห่ง

Featured Image

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงผ่านเพจสวัสดิการข้าราช ระบุถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าตรวจและรักษาโรคโควิด-19 ได้ในโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ทางกรมบัญชีกลาง ขอยืนยันนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง โดยปัจจุบันผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ กรณีแพทย์ดำเนินการสอบสวนโรคแล้ว เห็นว่า เสี่ยงหรือติดเชื้อฯ โดยบสามารถเข้าการรักษาได้ทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ไม่ได้จำกัดโรงพยาบาล ส่วนรายการและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถเบิกได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube