Home
|
ข่าว

ไทย-ไอร์แลนด์กระชับสัมพันธ์ดันการค้า

Featured Image

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้กระชับ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยได้เชิญชวนให้นักธุรกิจไอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทย ในสาขาที่ไอร์แลนด์มีความ เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม S-Curve เช่นเทคโนโลยี ดิจิทัล และ ICT เพื่อใช้ไทย เป็นฐานผลิตสินค้ากระจายต่อไปยังภูมิภาคอาเซียน และได้เชิญชวนภาคเอกชนของไอร์แลนด์เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และยังได้ใช้โอกาสนี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของไทยต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู โดยฝ่ายไอร์แลนด์พร้อมสนับสนุน FTA ไทย-อียู และเห็นว่า FTA ฉบับนี้ จะสามารถช่วยให้การค้าระหว่างไทยและไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกอียูเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube