Home
|
ข่าว

เอกชนสมุทรสาครจี้รัฐตรวจโควิด4,000โรงงาน

Featured Image

นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.  ถึงสถานการณ์ โควิด 19ที่ระบาดระลอกใหม่ ว่าขณะนี้ การท่องเที่ยวหยุดชะงักทุกช่องทาง กระทบหมดทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมด เสียหายวันละหลายร้อยล้านบาท ส่วนการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครนั้นส่วนใหญ่เป็นเชิงการท่องเทียงทางวัฒธรรม เชิงนอเวศน์ หรือเที่ยวตามชุมชนต่างๆ โดยตอนนี้หยุดนิ่งหมด เพราะต้องรอสถานการณ์ ซึ่งถ้าสามารถควบคุมผู้ติดเชื้อให้อยู่ในวงจำกัดได้เร็วเท่าไร สภาพเศรษฐกิจก็จะฟื้นที่เร็วเท่านั่น แค่คาดว่ายังคงต้องรอไปอีกไม่ต่ำกว่า 2เดือนจึงจะกลับมาได้ อย่างไรก็ตาม อยากเสนอแนะให้ทางภาครัฐดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกใน 2นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีโรงงานไม่ต่ำกว่า 4,000 โรง และคาดว่าประมาน50-60% เป็นแรงงานต่างด้าว และเมื่อเข้าไปตรวจแล้ว ก็ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เป็นการทำงานควบคู่กันไปแล้ว เป็นการจัดเรียบแรงงานในจังหวัดใหม่ทั้งหมด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube