fbpx
Home
|
ทั่วไป

วงความเสี่ยงโควิด เช็คตัวเองว่าเสี่ยงติดโควิดไหม

Featured Image

         ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ กลับมาสูงอีกครั้งและยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลย หลายคนเกิดความกังวลและเกิดคำถามขึ้นมาอีกครั้งว่า เราติดรึเปล่า เลยจะมาย้ำการสังเกตอาการและวงความเสี่ยงโควิดกันอีกครั้ง

กรมควบคุมโรคได้แบ่งออกมาเป็น 3 กลุ่ม

หากใครต้องการประเมินว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด โดยจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ( 3 วง 3 ระดับ) 

 1. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
 2. ผู้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง
 3. ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 

วงที่ 1 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วงแรก หมายถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 (คือคนใกล้ชิดตรวจแล้วเป็น ผลออกว่าเป็นโควิด) ที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

สิ่งที่ต้องทำ

 • เป็นผู้ที่อยู่ไทม์ไลน์เดียวกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่ร่วมอาศัย เรียน ทำงานในห้องเดียวกัน
 • พูดคุยหรือคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อยืนยันในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที 
 • ถูกไอ จาม รดใส่จากผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกัน 
 • ผู้ที่อยู่ในบริเวณปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 เมตร นาน 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 

หากเข้าข่ายในวงที่ 1 ต้องเข้ารับการกักกันโรค และตรวจหาเชื้อโควิด-19 

วงที่ 2 ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

ให้เข้าใจง่ายที่สุดคือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลในวงที่ 1 แต่เราไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง ความเสี่ยงเลยลดลงมา 

สิ่งที่ต้องทำ

 • สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือการไปแหล่งชุมชน (เหมือนกักตัว)
 • แยกรับประทานอาหาร 
 • สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ 
 • หากรู้สึกว่ามีความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาโควิด-19 โดยทันที 

วงที่ 3 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

เป็นบุคคลที่สัมผัสกับวงที่ 2 เลยจัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจนถึงไม่มีความเสี่ยงเลย เช่น มีผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน แต่ไม่ได้ใกล้กัน ไม่ได้มีกิจกรรม ไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 

สิ่งที่ต้องทำ

 • สังเกตอาการตัวเอง
 • ไม่ต้องกักตัว
 • สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

          ทางที่ดีที่สุดคือไม่พาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง สังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอ เพราะแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อและแพร่เชื้อต่อได้ 

          หากใครสงสัยว่าตัวเองติดโควิดหรือไม่ก็สามารถไปตรวจตามแหล่งที่รัฐจัดตั้งขึ้น หรือ เช็คกับ รพ. ที่รับตรวจ ได้เลย ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย ติดตามอัพเดทข่าวด่วนก่อนใครที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. สดทันทีที่มีข่าว

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube