fbpx
Home
|
ข่าว

ผลเลือกตั้งนายกอบจ.พังงาล้มแชมป์เก่า5พันคะแนน

Featured Image

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ. และสจ.พังงา หลังจากเวลา 17.00 น ของวานนี้( 20 ธ.ค.) ทางเจ้าหน้าที่กกต. ได้ปิดหีบลงคะแนน พร้อมนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นในหน่วยนับคะแนนแต่ละหน่วย ยังไม่มีรายงานอุปสรรคปัญหาการนับคะแนนแต่อย่างใด จากนั้นทางอนุกรรมการระดับอำเภอ ส่งผลการนับคะแนนและเอกสารที่สำคัญให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง อบจ.พังงา โดยจัดไว้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง บริเวณที่ทำการอบจ.พังงาเพื่อดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับจังหวัดพังงามีเขตการเลือกตั้งจำนวน 24 เขต มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 425 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ของจังหวัดพังงา 198,125 คน ผู้สมัครจำนวน 3 คน ผู้สมัคร ส.อบจ.พังงา จำนวน 74 คน ทั้ง 24 เขต ส่วนที่บริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง การเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งอบจ.พังงา โดยนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ประธาน กกต.อบจ. พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ น.ส.ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์ ร.ต.ท.เดชา ศรีวิเศษ นายสมรักษ์ ถวาย กกต.อบจ.พังงา เฝ้าติดตามตรวจสอบรอรับผลการนับคะแนนเพื่อประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ขณะบริเวณที่ทำการอบจ.พังงา มีประชาชนที่สนใจ เฝ้ารอติดตามการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง ทาง อบจ.พังงา ได้ติดตั้งป้าย รอผลการนับคะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก  กระทั่งผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฎว่า นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ผู้สมัครนายกอบจหมายเลข 1 ได้คะแนนเสียงจำนวน 19,665 คะแนน นายธราธิป ทองเจิม ผู้สมัครนายกอบจหมายเลข 2 ได้คะแนนเสียงจำนวน 51,750 คะแนน นายบำรุง ปิยนามวาณิช ผู้สมัครนายกอบจหมายเลข 3 ได้คะแนนเสียงจำนวน 46,063 บัตรเสียจำนวน 8,104 ใบ ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 11,473 ใบ ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 137,055 คน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้จำนวน 198,215 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.14 ของผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในครั้งนี้ เบื้องต้นคะแนนเสียงของนายธราธิป ทองเจิม ผู้สมัครนายกอบจ.พังงา หมายเลข 2 มาเป็นอันดับ 1

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube