Home
|
ข่าว

สุวัจน์ฯใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.ที่โคราช

Featured Image

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 25 ศาลาเอนกประสงค์วัดหลักร้อย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งนายสุวัจน์ฯ อยู่บ้านเลขที่ 2222/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา โดยหลังจากใช้สิทธิ์เสร็จแล้ว ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นฯในครั้งนี้ ไม่น่าจะมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพราะบ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก ประชาชนควรใช้เส้นทางประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ โปร่งใส และช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มีเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะกระทบต่อภาพลักษณ์ประชาธิปไตยของประเทศ จะไม่ส่งผลดีหากมีเรื่องการซื้อเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube