Home
|
ข่าว

กกท.เดินหน้าหารือจัด“โมโต จีพี”ในปี64

Featured Image
การกีฬาแห่งประเทศไทย ประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกในปี 64

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการชำระค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี (ปีที่ 3) ให้กับ บริษัท ดอร์นา สปอร์ต จำกัด ตามที่สัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ประจำปี พ.ศ.2561-2563 (3 ปี) แต่ในปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการขอเลื่อนมาจัดในปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะต้องจัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และตามมาตรการของจังหวัดที่จัดการแข่งขันนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ ดูแล และติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการแข่งขันโมโตจีพี โดยจะต้องตั้งสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร ที่ทางราชการกำหนดและจัดทำเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดการแข่งขันฯ ในปี 2564 อีกด้วย

ทั้งนี้ ค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ในปีนี้ (ปีที่3) ซึ่งจะต้องชำระเป็นจำนวนเงิน 307,528,387 บาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้งบประมาณจัดการแข่งขันมาแล้ว จำนวน 100 ล้านบาท และมีเงินรายได้จากการบริหารสิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น หากเป็นไปได้จะเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube