Home
|
ข่าว

“จุรินทร์”ทัวร์กระบี่เปิดระบบผลิตน้ำประปาช่วยชาวบ้าน

Featured Image
“จุรินทร์” ออนทัวร์กระบี่ เปิดโครงการระบบผลิตน้ำประปา ช่วยชาวบ้าน 300 ครัวเรือนมีน้ำสะอาดบริโภค อุปโภค จากน้ำขุ่นเป็นน้ำใส จากคิวละ 8 บาท เหลือไม่เกิน 7 บาท ใน 6 เดือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และนายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System : POG TANKS) หมู่ที่ 6 บ้านคลองหวายเล็ก ตําบล คลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาเปิดระบบประปาชุมชนซึ่งเป็นระบบใหม่ โดยระบบนี้มีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ได้ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล สามารถดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ผ่านขั้นตอนกระบวนการถังกรองฆ่าเชื้อและสูบไปหอสูงประมาณ 20 เมตรและมีระบบกระจายน้ำลงมายังครัวเรือนได้ถึง 200-500 ครัวเรือน จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ถึงขั้นบริโภคได้โดยปลอดภัย และเรื่องค่าใช้จ่ายรายปีในการดำเนินการเรื่องต้องซื้อสารฆ่าเชื้อและเปลี่ยนวัสดุกรอง รวมถึงการดูแลระบบบริหารจัดการบำรุงรักษา เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้

ชุมชนสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารน้ำโดยเฉพาะในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ ที่นี่อยู่ในรูปแบบสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน ต้นทุนประมาณคิวละ 4 บาท ที่เหลือเป็นระบบบริหารจัดการและกำไรเข้าสหกรณ์ใช้ช่วยเหลือดูแลหมู่บ้านต่อไปเป็นงบประมาณที่ได้จากเขตตรวจราชการที่ตนเป็นประธานในจังหวัดอันดามันเป็นตัวอย่างผลงานที่เป็นรูปธรรมใช้งบประมาณ 5,200,000 บาท สามารถช่วยประชากรได้ประมาณ 500 ครัวเรือน

“จุรินทร์” โวบริหารเชิงรุก ทำราคาปาล์มพุ่ง 6.80 บาท บางช่วงแตะ 7 บาท เกษตรได้รับ 2 ต่อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ, นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต 1, นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายณธรรมรักษ์ จงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อําเภอคลองท่อม และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ณ เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โดยนายจุรินทร์ แสดงความยินดีกับชาวสวนปาล์มที่วันนี้ปาล์มราคาดี 6.80 บาท และ 7 บาทในบางช่วง ซึ่งเป็นเพราะมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติกำหนดมาตรการหลายเรื่องเช่น สกัดการลักลอบนำเข้าปาล์มจากต่างประเทศ ออกประกาศกระทรวงเป็นคำสั่งห้ามนำเข้าปาล์มทางบก และออกทางด่านที่กำหนดเท่านั้น และสนับสนุนผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มกิโลกรัมละ 2 บาทเพื่อส่งเสริมให้ส่งออก รับซื้อผลปาล์มในประเทศแต่มีเงื่อนไข

  1. สต๊อกปาล์มในประเทศต้องเกิน 300,000 ตัน
  2. ราคาปาล์มต่างประเทศต้องต่ำกว่าในประเทศ เพื่อให้ส่งออกปาล์มในประเทศ

ทั้งนี้ ถ้าราคาตก พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในการเข้าร่วมรัฐบาล ช่วยชาวสวนปาล์มให้ได้รับเงินส่วนต่าง ถ้าราคาปาล์มตกกว่า 4 บาท จะพยายามช่วยสุดความสามารถ ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็นปุ๋ยแพงนั้น มีสาเหตุมาจาก บริษัทผลิตแม่ปุ๋ยใหญ่คือประเทศจีน มีประเทศอินเดียมาประมูลจากประเทศจีนไปลอตใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตร และประเทศจีนก็เริ่มฤดูไถหว่านฤดูใหม่ทำให้ต้องสต๊อกปุ๋ยเพื่อให้พอใช้ในประเทศทำให้ปุ๋ยในตลาดโลกค่าขาดแคลน จึงได้ให้เรียกผู้นำเข้าปุ๋ยมาหาจุดสมดุล โดยกดราคาลงมาแต่ให้พอมีกำไรบ้างไม่ให้กระทบกับเกษตรกรเกินไป โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มจะสามารถซื้อปุ๋ยราคาพิเศษได้โดยกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจับมือการช่วยแก้ปัญหา ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ให้รวมตัวกันซื้อปุ๋ยราคาพิเศษ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube