Home
|
ข่าว

ล็อกดาวน์!สมุทรสาครติดโควิด548ราย

Featured Image
น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า https://youtu.be/tELXVDejG18 อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 516 ราย จากการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว 1,192 ราย คิดเป็น ร้อยละ 43 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัด 548 ราย มากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการ หรือ แสดงอาการน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าจากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องยกระดับการควบคุมโรค และดำเนินการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ 19 ธ.ค.-3 ม.ค. รวม 14 วัน /กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด ปิดตลาดกลางกุ้ง หอพักศรีเมือง โดยห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด สำหรับพื้นที่ทั่วไปกำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 19 ธันวา – 3 มกราคม สถานที่เล่นการพนัน สนามมวย สนามเด็กเล่น สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนทักษะกีฬาฯ สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่อนผันให้จำหน่ายอาหารนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอล ห้ามดำเนินการเช่นกัน ส่วนร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีก กำหนดช่วงเวลาห้ามจำหน่าย 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และแบ่งประเภทของการบริการอย่างชัดเจน ประชาชนสมุทรสาครงดออกนออกเคหะสถานฯตั้งแต่ 22.00-05.00 น. ห้ามออกจากเคหะสถาน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ด้าน พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า มาตราการตรวจสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในจังหวัดสมุทรสาครจะเน้นพื้นที่ตลาดกุ้ง และตามหอพัก ต่างๆ ส่วนพื้นที่ด้านนอกจังหวัดสมุทรสาครนั้นตั้งแต่ 24.00 น. ของวันนี้ ทางตำรวจจะมีการตั้งด่านคัดกรองโควิดอย่างเข้ามข้นในจุดทางเข้าจังหวัดสุมทรสาคร ใน 2 จุดคือ ทางพื้นที่ สภ.โพหัก และสภ.หลักห้าจังหวัดราชบุรี และทาง สภ.อัมพวา สภ.บางคนที สภ.ลาดใหญ่ และสภ.ยี่สาร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการตั้งด่านร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าทีสาธารณสุข เพื่อเป็นการสกัดกั้นการเข้าออกของบุคคลผ่านเข้ามายังจังหวัดสมุทรสาคร

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube