fbpx
Home
|
ข่าว

กรมอนามัยกำชับรถเร่พุ่มพวงเข้มมาตรการโควิด

Featured Image
กรมอนามัย ย้ำจุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง รถเร่พุ่มพวง และผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ช่วยลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้า จากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ ที่เรียกกันว่า “รถเร่หรือรถพุ่มพวง” พบว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาจำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น เพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าจากรถเร่ ต้องมีการคุมเข้มตั้งแต่

1.จุดรับสินค้าในตลาดค้าส่ง ผู้ซื้อสินค้าควรบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดย ใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนผู้ที่อยู่ในตลาดหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในตลาดทุกคนควรสวมหน้ากากตลอดเวลา

2.พาหนะ รถเร่พุ่มพวง ต้องสะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด เช่น อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน ส่วนของเนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด มีการแยกภาชนะ จัดเก็บ  สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ ควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพาหนะด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน ผู้ขายต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์

3.ผู้บริโภค ที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่ ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรือแคมป์คนงาน ต้องป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ซื้อขาย และกำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร เมื่อกลับที่พักให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนปรุงประกอบอาหาร เน้นอาหารที่ปรุงสุกใหม่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube