Home
|
ข่าว

พบแรงงานต่างด้าวเดินทางมามหาชัยเกือบทุกวัน

Featured Image

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นหญิงวัย 67 ปีนั้น ขณะนี้ตามตัวได้ครบหมดแล้วทั้ง 18 คน โดย 2 รายล่าสุดคือ แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้าง ก็ตามพบแล้วและอยู่ในระหว่างการดูแลของโรงพยาบาล ขณะที่การสอบสวนโรคเพื่อหาต้นตอของเชื้อโควิด-19 ในเรื่องนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะยังไม่มีความชัดเจน แต่คาดว่าน่าจะได้คำตอบเพิ่มขึ้น หากทุกคนยอมให้ข้อเท็จจริงทั้งหมด และจะได้ลำดับเหตุการณ์ (ไทม์ไลน์) ออกมาอย่างละเอียดมากกว่าครั้งแรก ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าติดเชื้อมาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาหรือไม่ ยังคงต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้ จะสามารถหาต้นตอในการติดเชื้อครั้งนี้ และตีกรอบเพื่อป้องกันเชื้อได้ง่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยากจะหาสาเหตุว่าติดเชื้อเพราะอะไร ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือ หาสาเหตุไม่ได้ เราไม่รู้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อมาจากที่ใด แต่ที่สอบสวนโรคผู้ป่วยยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกพื้นที่ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร มีประมาณ 2,000 คน แต่ได้เข้ามาให้ข้อมูลและทำการตรวจคัดกรองโรคไปแล้วประมาณ 200 – 300 คน ที่เหลืออยู่ในระหว่างหารือว่าจะให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มาให้ข้อมูลครบได้อย่างไร ส่วนใหญ่พักอาศัยอย่างเดียว ไม่ได้ทำงานที่นี่ แต่ก็ต้องสอบสวนโรคให้ครบทุกคนก่อน ซึ่งความยากในการสอบสวนโรคก็คือ แรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะ ขณะเดียวกันทางจังหวัดก็ได้ใช้มาตรการกับแรงงานต่างด้าวมาหลายเดือนแล้ว เพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่ากลไกสมุทรสาครโมเดลทำงานเชิงรุกตลอดเวลา แต่ตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพราะสมุทรสารไม่ใช่จังหวัดปิดแบบห้ามคนเข้าออกนอกพื้นที่ ดังนั้นจึงมีคนที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ บางคนเดินทางมาถึงมหาชัย เมื่อจับได้ก็ส่งตัวกลับ โดยจะพบเกือบทุกวัน เพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube