Home
|
ข่าว

“โฆษก สธ.”เผยแอสตร้าฯส่งมอบทันฉีด มิ.ย.64

Featured Image
“โฆษก สธ.” เผย แอสตร้าเซนเนกา พร้อมปฏิบัติตามสัญญา ส่งมอบทันฉีด มิ.ย.64

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.11) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องบริษัทแอสตร้าเซนเนกา อาจส่งมอบวัคซีนไม่ทันเดือนมิถุนายน ว่า บริษัท แอสตร้าเซนเนกา ไม่ได้กำหนดส่งในวันที่ 1 มิ.ย. แต่จะเริ่มจัดส่งภายในเดือนมิ.ย. และทางบริษัทก็รับทราบกำหนดการที่รัฐบาลวางแผนฉีดวัคซีนแบบปูพรมอยู่แล้ว ทั้งนี้ ทางบริษัท ต้องปฏิบัติตามสัญญา ส่วนการบริหารจัดการ ทางภาครัฐได้มีแผนสำรอง สำหรับทุกสถานการณ์ และจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ไทยพ้นจากมหาวิกฤตครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

ส่วนการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา ที่พบว่าต่างจังหวัดมีปริมาณสูง แม้ไม่ได้เป็นพื้นที่ระบาด เนื่องจากจัดสรรตามกลุ่มอายุประชากรผู้สูงอายุ และ 7 โรคเสี่ยง อย่างใน จ.สกลนคร เป็นเมืองผู้สูงอายุ จึงมีการจัดสรรวัคซีนไปเพื่อผู้สูงอายุตามจำนวนที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ ส่วน จ.นนทบุรี แม้เป็นพื้นที่สีแดง แต่ผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย จึงจัดสรรเท่าจำนวนจริงของผู้สูงอายุ แต่ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุเฉพาะวัคซีนแอสตราเซเนกา

นายแพทย์รุ่งเรือง ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการบริหารจัดการในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยว่า เป็นไปตามข้อสังเกตของนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ให้ข้อมูลว่าระบบสาธารณสุข กทม. ที่ถูกเรียกว่า เป็นเขตปลอดกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีทรัพยากรมาก แต่ด้านของสาธารณสุขกลับมีความเข้มแข็งน้อยกว่าต่างจังหวัดหลายเท่าตัว

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สุรพงษ์ ยังเชื่อมั่นในหลักการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น แต่การให้ความสำคัญของท้องถิ่นต่อระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะ กทม. จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ก็ยอมรับว่าโครงสร้างของ กทม. อาจมีหลายเรื่องที่ซับซ้อน และแก้ไขได้ยาก

“สัดส่วนของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 70% เป็นโรงพยาบาลในภาคเอกชน ส่วนอีก 30% เป็นของหน่วยงานรัฐและแบ่งแยกย่อยกันไปตามสังกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัด กทม. และโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข”

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube