Home
|
ทั่วไป

ป.ป.ส.นำคณะผู้แทนไทยถกยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ

Featured Image
ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 64

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 64 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามหัวหน้าคณะผู้แทนไทยผ่าน Video Message ในวาระอภิปรายทั่วไป (General Debate) เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งการประสานงานผ่านกลไกความร่วมมือศูนย์ประสานงาน แม่น้ำโขงปลอดภัย (SMCC) และมาตรการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

วันเดียวกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก จัดกิจกรรมคู่ขนานผ่านระบบการประชุมทางไกล ในหัวข้อ “COVID and the Mekong, how the drug situation has changed and what it means for the future” โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม และได้กล่าวต้อนรับ ร่วมกับ นายเมียส์วิริต เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ปัญหายาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา นางสาว หม่า เหยียนชุน รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน และนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

นอกจากนี้ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้ร่วมบรรยายสรุปการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการ 1511 ระหว่าง กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยนำเสนอตัวอย่างคดีสำคัญของแต่ละประเทศ และผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกที่นำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา (COVID-19) โดยมี ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เข้าร่วมด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube