Home
|
ทั่วไป

“นพ. ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์” ชี้จุดเด่นเทคโนโลยีนวัตกรรม Anting-Aging ก้าวล้ำ

Featured Image
“นพ. ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์” ชี้จุดเด่นเทคโนโลยีนวัตกรรม Anting-Aging ก้าวล้ำตอบโจทย์ช่วยยืดอายุให้ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

 

ชีวิตไม่ใช้แค่ Lifespan แต่ต้องมี Healthspan ที่ดีเผยปัญหาน้ำหนักตัวพุ่งในกลุ่มประชากรอายุน้อยมีแนวโน้มสูงขึ้นรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน น่าเป็นห่วง

 

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แห่ง APEX Wellness แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ เทรนด์สุขภาพครบวงจรแบบยั่งยืนที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปิดเผยว่า “ ประชาชนตระหนักมากขึ้นหลังจากสภาวะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่าแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

พฤติกรรมประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพเริ่มจากการดูแลภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันจากไวรัสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยศาสตร์การชะลอวัย หรือ Anti-Aging จึงเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจากภายใน ไม่ใช่ได้ผลแค่การชะลอวัยแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีคุณภาพต่อชีวิต

 

แนวทางการฟื้นฟูสุขภาพแนวใหม่ ได้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยหาสาเหตุของโรคและปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่แค่การรักษาอาการที่แสดงออกมาในขณะนั้น ต้องพิจารณาดูรายละเอียดประกอบ อาทิ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด การรับประทานอาหาร รูปแบบการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การวินิจฉัยและวางแผนแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูสุขภาพนำสมัย รวมถึงแนวทางอื่นๆในการชะลอวัยและดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ การใช้เทคโนโลยีออกซิเจนบำบัดเพื่อเติมเต็มความสดชื่น ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายระดับลึก หรือการใช้วิตามินและสารอาหารเฉพาะบุคคลเพื่อเติมเต็มสารอาหารในร่างกายที่พร่องไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงการรักษาโรค แต่เป็นการดูแลสภาวะความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์”

“และสิ่งที่น่ากังวลใจที่เกิดขึ้น ปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมีการขยายตัวเพิ่มอย่างมาก สาเหตุมาจากหลายหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม , พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไม่เลือกรับประทาน กินตามรีวิวหรือสิ่งที่ชอบ ขาดการใส่ใจสุขภาพ สำหรับปัญหาน้ำหนักตัวเกินจึงเกิดขึ้น โดยบางท่านก็มีสภาวะลดยากไม่ประสบความสำเร็จ นับเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคหลายหลายชนิดตามมาทำให้สุขภาพย่ำแย่ หากสุขภาพโดยรวมกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากกว่า 27 BMI จะก่อเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ ไขมันในเลือดสูง โรคความดันสูง การสะสมไขมันในตับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ระบบเสื่อมระบบประสาท โรคข้อ รวมไปถึงโรคมะเร็ง ภาพรวมที่ผ่านมาทิศทางแนวโน้มอายุน้อยกว่า 18 ปี มีเพิ่มขึ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมักขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ”

 

นายแพทย์ต่อศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า “ ในปี 2023 นวัตกรรมการฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพเพื่อดูแลสุขภาพรอบด้าน ส่วนน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน มีการพัฒนาเข้ามาตอบโจทย์ การลดน้ำหนักภายใต้การดูแลโดยแพทย์ จึงเป็น จิ๊กซอว์สำคัญขั้นตอนการรักษาตามศาสตร์ Anti-Aging แพทย์จะเริ่มสอบถามประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุให้ได้ก่อน จากนั้นมีการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ และสู่ขั้นตอนการเริ่มวางแผนการรักษา ซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ นับว่าเป็นการดูแลสุขภาพและรูปร่างแบบองค์รวมอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทำงานของผม แนวทางแนวทางรักษาชะลอวัยเพื่อไม่ให้อวัยวะในร่างกายเสื่อม ควบคู่กับปัญหาน้ำหนักตัวเกิน ในยุคนี้การดูแลรักษาไม่ใช่แค่เฉพาะโรค สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบด้าน Anti-Aging ควบคู่เพื่อวิเคราะห์การรักษาปัญหาของโรคได้อย่างเชิงลึก ทุกท่านสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและมีอายุยืนยาวแบบยั่งยืน”

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube