Home
|
ทั่วไป

ม.มหิดล เตรียมจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน

Featured Image

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ แถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆ อาทิ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว งานเดิน – วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และชีวิตของคนจำนวนมาก รวมถึง นักศึกษาของเราที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหางบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา การได้รับการเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมระดมทุน ดังเช่นงานเดิน-วิ่ง การกุศล “MU Charity”

งานเดิน-วิ่ง การกุศล “MU Charity” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2562 เพื่อจะช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับในปี 2565 ถือเป็นปีที่ 3 ของจัดกิจกรรม MU Charity 2022 ภายใต้คอนเซ็บ Run For Chance จึงขอเชิญชวนผู้สนใจได้เข้ามาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาอีกครั้ง หลังจากที่เราปิดพื้นที่โดยรอบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด มาร่วมใส่ใจลงทุนกับสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย ภายในสถานที่ที่มีภูมิทัศน์สวยงามของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

สำหรับงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละประเภทจะได้รับเสื้อแล้ว ยังได้รับของที่ระลึก อาทิ สเปร์แอลกอฮอล์ แบบมีสายคล้องคอ และแก้วน้ำ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะรับเสื้อ คณะผู้จัดงานจะนำเงิน 80 บาทต่อท่านไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไป

รูปแบบการแข่งขัน
รูปแบบที่ 1 การวิ่งเสมือนจริง VIRTUAL RUN ที่ไม่กำหนดสถานที่ในการวิ่ง แต่กำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีกติกาเหมือนจริง และหากพิชิตเป้าหมายได้จะได้รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าสมัครจะเริ่มต้นตั้งแต่ 200 – 700 บาท ซึ่งมีรายละเอียดให้เลือก
รูปแบบที่ 2 การวิ่งสนามจริง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
– ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Overall ชายและหญิง
– ถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทรุ่นอายุ รวมทั้งหมด 6 รุ่น
และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 750 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท
2. วิ่ง Fun Run 6 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญรางวัลสำหรับสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 600 บาท VIP ค่าสมัครท่านละ 1,100 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2022 : Run for Chance” ได้ที่ www.foundation.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ 083 -177-1906/ 02-849-6359

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmL7sBjm02WNURAOxGzq25w

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube