fbpx
Home
|
ทั่วไป

“อนุทิน” ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน MBK

Featured Image
“อนุทิน” ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ห้าง MBK ย้ำวัคซีนเด็กอายุ 5-12 ปี เริ่มฉีดต้น ก.พ.

 

นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองหรือ MBK ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าพนักงานที่เป็นคนไทยและครอบครัวของทางห้างสรรพสินค้าได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีน MBK Center จะให้บริการฉีดระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 65 รวม 3วัน โดยผู้ประกอบการและพนักงานที่ต้องการฉีดจะต้องลงทะเบียนกับทางผู้เช่าสัมพันธ์ เบื้องต้นมีประมาณ 1,000 ราย

นายอนุทิน กล่าวย้ำว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ในประเทศดีขึ้น ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นไม่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นานเกินไป โดยยืนยันว่าในส่วนของวัคซีนไทยมีจำนวนมากเพียงพอ

ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5-12 ปี คาดว่าจะเริ่มฉีดต้นเดือน ก.พ.นี้ แต่จะเริ่มฉีดจาก รพ.เด็กสังกัดกรมการแพทย์ก่อนแล้วค่อยขยายออกไปในพื้นที่อื่นๆส่วนวัคซีน เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ยังเน้นที่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ บุคลากรด่านหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทำงานคลุกคลีกับประชาชน ตลอดจนผู้ให้บริการสาธารณะเป็นต้น

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube