fbpx
Home
|
ทั่วไป

ซูเปอร์โพลปชช.พอใจเปิดประเทศ-เศรษฐกิจคึกคัก

Featured Image
ซูเปอร์โพล ประชาชนพอใจเปิดปท.2สัปดาห์ เศรษฐกิจคึกคัก โควิดลด ขอเข้มผับ สถานบันเทิง ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายตามแนวชายแดน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความพอใจของประชาชน หลังเปิดประเทศ 2 สัปดาห์แรก” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,147 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11–13 พ.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 79.1 พอใจภาพรวมการเปิดประเทศช่วง 2 สัปดาห์แรก ในขณะที่ร้อยละ 20.9 ไม่พอใจ

โดยร้อยละ 77.7 พอใจต่อ การบริหารจัดการ การเร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่องให้เกิน 45% ตามแผนที่วางไว้ของรัฐบาล,ร้อยละ 77.6 พอใจต่อ ภาพที่เห็นของการเปิดประเทศ การทำธุรกิจการค้าการขายที่กลับมาคึกคักในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา,ร้อยละ 77.2 พอใจต่อการเปิดประเทศและมาตรการต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจและการควบคุมโรคที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าการคาดการณ์

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 87.6 ต้องการเห็น แผนจัดระเบียบของรัฐบาลและการเผชิญเหตุการแพร่ระบาด จากสถานบันเทิง บ่อนพนัน แหล่งมั่วสุมต่างๆ และการชุมนุมทางการเมือง,ร้อยละ 85.5 ต้องการให้ป้องกันดูแลแนวชายแดนทั้งทางบก และทางน้ำจากการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การจัดการแรงงานต่างด้าว หรือการส่งกลับและนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุจริตต่อหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายสูงสุดที่อยู่ในกระบวนการการค้ามนุษย์ และ ร้อยละ 85.4 ต้องการมาตรการทางสาธารณสุขและความปลอดภัยที่ชัดเจนรองรับการเปิดเทอมการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube