Home
|
ทั่วไป

คนทยอยออกตจว.-เข้มคุมโควิด

Featured Image
บรรยากาศที่หมอชิตล่าสุด ปชช. ยังทยอยออกต่างจังหวัดต่อเนื่อง ด้าน บขส. เตรียมรถ 6,000 เที่ยวรองรับผู้โดยสาร

บรรยากาศการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตในช่วงเที่ยงพบว่า มีประชาชนทยอยเดินทางมาพร้อมกับสัมภาระ เพื่อรอขึ้นรถกลับต่างจังหวัด ซึ่งจากการสังเกตุพบมีประชาชนเดินทางมาหนาแน่นกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชน ในวันนี้ บขส. ได้จัดรถไว้ 5,000 – 6,000 เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้ 120,000 คน คาดว่าจะเพียงพอต่อการเดินทาง

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทาง

สำหรับ ผู้โดยสารที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเดินทาง ของ บขส. สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ หรือที่ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. เพื่อลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่ง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube