Home
|
ทั่วไป

เสริมกำแพงกั้นน้ำริมตลิ่ง วัดไชยวัฒนาราม

Featured Image
เสริมกำแพงกั้นน้ำริมตลิ่ง วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา เพิ่มอีก 1 เมตร หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

เกาะเมืองชั้นใน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งเสริมกำแพงกั้นน้ำริมตลิ่ง โดยเฉพาะที่วัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ได้สร้างให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร (จากเดิม 1.6 เมตร) หลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการระบายน้ำเหนือ ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าตลิ่ง ถือเป็นมาตรการการป้องกันอุทกภัยในระดับพื้นที่ โดยวิธีการสร้างเขื่อน แนวป้องกันน้ำท่วม เป็นภารกิจที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานเป็นประจำในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากน้ำจากทางเหนือ และน้ำจากเขื่อนสำคัญที่ปล่อยลงมา เพื่อลงสู่ทะเลมีปริมาณที่มากกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่และโบราณสถานสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดแม่น้ำและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

ขณะเดียวกัน ได้มีการขนกระสอบทรายเข้ามาเติม เพื่อทำพนังกั้นเสริมโดยรอบ ป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมภายในวัด เนื่องจากกระแสน้ำเจ้าพระยาค่อนข้างไหลแรงและเร็ว ส่วนบ้านเรือนประชาชน ที่ติดกับตลิ่งและเป็นพื้นที่ต่ำ บางแห่ง น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และวิธีการป้องกันภัย และประสานงานร่วมกับกรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยาในการวางแผนป้องกันพื้นที่โบราณสถานและสถานที่สำคัญในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณวัดตึกถึงเชิงสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เพื่อกันคันดิน ป้องน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเกาะเมือง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube