Home
|
ทั่วไป

ฉีดแอสตราฯเข็ม2ศูนย์เซ็นทรัลลาดพร้าวบางตา

Featured Image
ฉีดวัคซีนAstraZeneca เข็มที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีน เซ็นทรัลลาดพร้าว คนบางตา มียอดลงทะเบียน 900 คน

ในวันนี้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามโครงการ“ไทยร่วมใจฯ” ยังคงเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เป็นคิวการรับวัคซีนของประชาชน ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้าย ที่จะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับประชาชนที่ได้วัคซีนเข็มที่1 ในช่วงวันที่ 25 มิถุนายน

โดยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าวบรรยากาศในวันนี้ ประชาชนค่อนข้างบางตา เนื่องจากมียอดประชาชนที่มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนในวันนี้ประมาณ 900 คน ซึ่งแต่ละคนก็ได้ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า ในขณะที่พื้นที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าว ที่เปิดให้บริการประชาชนเข้ารับบริการ บริเวณลานจอดรถและภายในฮอลล์ ชั้น 3 มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางสามารถจัดระเบียบประชาชนเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ ยังคงต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เช็ครายชื่อก่อนผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ และเข้าสู่ กระบวนการของการซักประวัติ วัดความดันชีพจรตามระเบียบก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 และใช้เวลาพักคอยอีก 30 นาที

ซึ่งจากการสอบถามไปยังประชาชนที่เข้ารับบริการในวันนี้ พบว่า ได้รับ SMS แจ้งเตือนการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 จากทางค่ายมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้มีการเตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นอย่างดีซึ่งในส่วนของเข็มแรกนั้นไม่พบมีอาการข้างเคียงและมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นี้ ก็จะปลอดภัย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube