Home
|
ทั่วไป

สธ.ยันปชช.-ร้านค้าเปิดกิจการได้แม้ฉีดวัคซีนไม่ครบ

Featured Image
สธ. ยัน ปชช.- ร้านค้าเปิดกิจการได้ แม้ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้ตรวจ ATK แต่ขอให้ตามระเบียบป้องกันโรค ย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ C.1.2.ในไทย

 

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงแนวทางปฏิบัติของประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่างๆ เมื่อเปิดกิจการกิจกรรม คลายล็อก 1 ก.ย. 64 ว่า ในส่วนของมาตรการคลายล็อก ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของทางกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติไม่ต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีน

ส่วนผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือลูกจ้างที่มีความกังวลว่ายังฉีดวัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้รับการตรวจด้วยชุดตรวจโควิดนั้นก็สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ การจัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเท รวมถึงหมั่นเช็ดถูพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสร่วม

ส่วนการแสดงบัตรฉีดวัคซีนและการตรวจด้วยชุดตรวจโควิดนั้นเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อที่จะมีการนำไปใช้ในอนาคตต่อไป

นายแพทย์เฉวตสรร ระบุ ถึงการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ C.1.2 ที่กลายพันธุ์ และพบอยู่ในต่างประเทศ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าว แต่หากมีข้อมูลว่าประเทศมีการระบาด ก็จะดำเนินการสุ่มตรวจประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศนั้นๆทันที แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขของประเทศต่างทั่วโลกเท่านั้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube