Home
|
ทั่วไป

กทม.เร่งดูแลผู้ป่วยโควิดเข้าHI

Featured Image
กทม. เร่งดูแลผู้ป่วยโควิด เข้าร่วมโครงการ HI กว่า 3,000 คน พร้อมเร่งค้นหาเชิงรุกในชุมชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กทม. ได้แก้ไขปัญหาภาวะเตียงขาดแคลนโดยดำเนินการทุกด้านควบคู่กัน ทั้งการส่งหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก Bangkok CCRT เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ตกค้างในชุมชนโดยใช้ชุดตรวจด่วน Antigen test kit (ATK) ตรวจคัดกรองเบื้องต้นทำให้ทราบผลเร็วภายใน 30 นาที และประเมินให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีแสดงอาการ (โควิดเขียว) เข้าระบบแยกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) หากไม่สามารถทำ HI ได้จะนำเข้าระบบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation :CI)

กทม.เร่งดูแลผู้ป่วยโควิดเข้าHI

โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่เข้าระบบ HI กับ กทม.แล้วทั้งหมด 3,332 คน รักษาตัวครบ 14 วันและหายแล้ว 915 คน ส่งต่อศูนย์พักคอยฯ 125 คน ส่งต่อรักษาตัวในโรงพยาบาล 455 คน อยู่ระหว่างแยกกักรักษาตัว 1,837 คน (ณ วันที่ 26 ก.ค. 64 เวลา 17.00 น.) สำหรับผู้ป่วยที่เข้าระบบ HI กับ กทม. จะมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลติดตามประเมินอาการทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง อาหาร 3 มื้อ พร้อมรับปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และพิจารณาให้ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์ ในกรณีที่อาการแย่ลงจะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

กทม.เร่งดูแลผู้ป่วยโควิดเข้าHI

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากตำรวจท้องที่ และจิตอาสา ช่วยส่งยา อาหาร น้ำ รวมถึงของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วย HI ตามชุมชนจนกว่าจะหายเป็นปกติด้วย สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและประสงค์จะเข้าระบบ HI สามารถติดต่อสายด่วน 1330 กด 14

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube