Home
|
ทั่วไป

แพทย์ยันฉีดวัคซีนไขว้ภูมิขึ้นเร็วใน5สัปดาห์

Featured Image
คณบดีแพทยศิริราชมหิดล เผย ฉีดวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอนตราฯ กระตุ้นภูมิเร็วใน 5 สัปดาห์ มีผลการวิจัยรองรับ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศิริราชฯ ม.มหิดล เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สลับชนิด ว่า ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราอาศัยการทำงานของเม็ดเลือดขาวอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. T Ceels ที่มีไกลการทำงานคือเมื่อถูกกระตุ้น และเจอเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสจะเข้าไปจัดการค่าเซลล์ที่มีการติดเชื้อ โดยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้กลไก T Ceels อยู่ในขณะนี้ ได้แก่กลุ่มของ mRNA และ Viral Vector ส่วนกลุ่มที่ 2. B Ceels ที่มีกลไกการทำงานคือจะสร้าง Antibody ออกมาในกระแสเลือด และทันทีที่มีไวรัสเข้ามาจะป้องกันไม่ให้เข้าไปในเซลล์ หรือ ไม่ให้ไวรัสเข้าไปติดเชื้อ ซึ่งภูมิคุ้มกันแบบนี้ เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่วัคซีนส่วนใหญ่ใช้กัน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้ง 2 อย่าง

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า การปรับรูปแบบของการฉีดวัคซีน จากเข็มที่ 1 เป็นการฉีดวัคซีนเชื้อตาย คือ ซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งกระตุ้น B Ceels ได้ดีแต่อาจจะกระตุ้น T Ceels ได้ไม่ดีนัก จึงเป็นที่มาของการปรับการฉีดดีหรือไม่
โดยเอาวัคซีนอีกประเภทหนึ่งที่กระตุ้น T Ceels ได้ดีในกลุ่มกลุ่มของ Viral Vector คือ วัคซีน แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) หากทำแบบนี้ได้เข็มที่ 1 ฉีดด้วยซิโนแวค (Sinovac) จากนั้น 3 สัปดาห์ฉีดตามด้วย แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) โดยทั่วไป 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูง เบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ข้อมูลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า 2 เข็มนี้เมื่อฉีดครบ มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสูง และคาดว่าสูงเพียงพอที่จะ ครอบคลุมโควิดสายพันธุ์เดลต้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตได้ด้วย

ส่วนการฉีดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 2 เข็ม พบว่าต้องฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และต้องรออีก 2 สัปดาห์กว่าภูมิจะขึ้น รวมใช้เวลาทั้งหมดถึง 14 สัปดาห์ ซึ่งผลวิจัยหลายจากต่างประเทศระบุว่า แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เพียง 1 เข็มไม่เพียงพอต่อการป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้า

ดังนั้นจะสามารถฉีดให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ นพ.ประสิทธิ์ ระบุ ว่า ระยะห่างระหว่างเข็ม 1 กับ เข็ม 2 ยิ่งเว้นห่างออกไปมีแนวโน้มประสิทธิภาพมากขึ้น ตามข้อมูล หากน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันขึ้น 55%, 6-8 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันขึ้น 60% , 9-11 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันขึ้น 64% และมากกว่าหรืออยู่ในช่วง 12 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันขึ้น 81%

ทั้งนี้ ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัคซีนรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 พบว่า ขณะนี้คู่ที่สามารถจับคู่ได้ดีที่สุดคือ ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้ง B Ceels และ T Ceels ที่สำคัญประมาณ 5 สัปดาห์ จากนั้นแต่ละคนจะมีภูมิคุ้มกันที่และปลอดภัยมากขึ้นจากสายพันธุ์เดลตาจึงทำให้มีการปรับสูตรฉีดสลับชนิดขึ้นมา

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube