fbpx
Home
|
ทั่วไป

ศบค.เผยแพทย์ติดโควิดดับ4ขออย่าปิดบังโรค

Featured Image
ศบค. เผย แพทย์ติดโควิด ดับ 4 ราย ขออย่าปิดบังโรค ขณะพื้นที่กทม.เฝ้าระวัง 113 แห่ง ด้าน สธ. ห่วงผู้ติดเชื้อเพิ่มมากทำเตียงไม่พอ สั่งทุกพื้นที่จัดการผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวว่าสำหรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่เสียชีวิตจำนวน 61 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 29 ราย เพศหญิง 32 ราย อายุระหว่าง 30- 90 ปี และ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70% เป็นชาวไทย 58 ราย เมียนมา3 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 5 ราย ( สูงอายุ3 ราย และแรงงานเมียนมา 2 ราย) โดยเป็นกรุงเทพมหานคร 28 ราย นนทบุรี 9 รายสมุทรปราการ 8 ราย ปัตตานี 5 ราย ปทุมธานีนราธิวาส จังหวัดละ 3 ราย ส่วนเชียงราย สงขลานครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 1 ราย

สำหรับบุคลากรแพทย์ที่มีรายงานการเสียชีวิตจำนวน 4 ราย มีทั้งแพทย์ 1 ทันตแพทย์ 1 พนักงานโรงพยาบาล 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ทั้งนี้ จากรายงานสรุปของกรมควบคุมโรค จำนวนผู้ป่วย 100 ราย 5 ราย หรือ 5% จะมีรายงานปอดติดเชื้ออาการหนัก และเกือบ 2 ใน 5 คน มีความจำเป็นใช้เครื่องช่วยหายใจ และแจ้งจำนวนผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 10 คน ตัวเลข 1-2 คน จะมีการเสียชีวิต ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นในการวางมาตรการจัดหาเตียง โดยจะเน้นไปที่อาการป่วยระดับสีเหลืองและสีแดง รวมถึงการระดมฉีดวัคซีน ที่จะเป็นนโยบายสำคัญในเดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ได้รายงานคลัสเตอร์ ที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 113 แห่ง เป็นคลัสเตอร์กลุ่มสีเขียว ที่ไม่พบรายงานผู้ป่วยใหม่ 28 วัน จำนวน 27 แห่ง คลัสเตอร์สีเหลือง ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 14 วัน 17 แห่ง และมีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ 2 แห่ง ที่เขตคลองเตย แคมป์คนงานก่อสร้าง ซอยสุขุมวิท 50 มีรายงานติดเชื้อ 43 ราย และเขตหนองแขม เป็นโรงงานมีรายงานผู้ติดเชื้อ 70 จากการคัดกรองพนักงาน 1,300 คน คิดเป็น 5.38%

ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก และ EOC กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อมากเทียบกับจำนวนผู้ป่วยกลับบ้าน จนเตียงที่ได้คืนมาจากผู้ป่วยกลับบ้านมีสัดส่วนแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. มีความเป็นห่วงในกรณีที่ผู้ป่วยต้องรอเตียงที่บ้านและอาจทำให้เกิดภาวะที่รุนแรงทรุดลง จึงสั่งให้ทุกพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งศบค. กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร

ได้หารือได้จัดการผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเตียงที่มีอย่างจำกัดในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร โดยในสัปดาห์นี้จะมีมาตรการสำคัญ การแยกกักกันในชุมชน ระหว่างที่ทราบผลติดเชื้อ และรอจัดสรรเตียง โดยกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดจัดการให้เร็วที่สุด และในเวลา 14.00 น. วันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานประชุมหารือโดยกรมการแพทย์จะนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ และมีข้อรายละเอียดทั้งในส่วนของมาตรการที่ผู้ป่วยจะต้องมีมาตรการดูแลตนเองในชุมชนอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งในแง่ประเมินตนเองสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และการแพร่ระบาดในชุมชน รวมถึงจะมีการทบทวนระบบจัดการผู้ป่วยในสถานแยกกักในชุมชน

ศบค. เผย ศักยภาพในการเพิ่มเตียง ชี้ รพ.บุษราคัม สามารถเปิดดำเนินการได้ทันที พร้อมเร่งระดมบุคลากรฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค.เปิดเผยว่า ทางที่ประชุม EOC โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงศักยภาพในการเพิ่มเตียง โดยจะมีการเพิ่มทั้งกลุ่มสีเขียว เหลืองและแดง โดยในส่วนของโรงพยาบาลบุษราคัมจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในทันที

นอกจากนี้ ในส่วนการบริการวัคซีนกรุงเทพมหานครได้รายงาน มีการเร่งระดมบุคลากรในการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคหลัก โดยมีบริการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมายังศูนย์ผู้ติดบ้านติดเตียงรวมถึงผู้มีวะพึ่งพิงผู้พิการ จึงได้มีการสำรวจในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือ Nursing home 140 แห่ง เป้าหมาย 4615 คนเป็นผู้สูงอายุ 2846 คุณผู้ดูแลใน Nursing home 1769 คน รวมถึงการสำรวจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวน 50 เขตของ กรุงเทพมหานครกลุ่มเป้าหมาย 1776 คน ผู้ดูแล 306 คน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงกลุ่มผู้เสียชีวิต ที่มีตัวเลขค่อนข้างสูงในสัปดาห์นี้ จะเป็นผู้ได้รับการติดเชื้อมาเมื่อ 2 อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ว ก็จะค่อยค่อยเห็นมีอาการแย่ลงและเสียชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามหากเรามีการระดมฉีดวัคซีนจะถือได้ว่ามีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ที่ฉีดทั้งกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มพบสายพันธุ์เดลต้าระบาดในประเทศไทยแล้ว โดยสายพันธุ์ดังกล่าวจะมีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วย 7โรคเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ แพทย์หญิงอภิสมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวรรคซินซิโนฟาร์มจำนวน 6400 โดสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube