fbpx
Home
|
ทั่วไป

MRT รองรับผู้โดยสารใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” และ “เพิ่มกำลังซื้อ”

Featured Image
รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 รองรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 รองรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ” โดยผู้มีสิทธิ์ในโครงการดังกล่าว สามารถนำมาใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรประชน” โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป หรือ ประเภทผู้สูงอายุ (สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้

 

โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3”

ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง (G-Wallet) สามารถติดต่อซื้อเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี โดยระบบจะตัดเงินจากโครงการ “คนละครึ่ง” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

โครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ”

ผู้ได้รับสิทธ์ในโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ” แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิ์ โดยติดต่อซื้อเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี
กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องนำบัตรประชาชนมาใช้สิทธิ์ โดยติดต่อซื้อเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

ผู้ได้รับสิทธ์ในสองโครงการดังกล่าว สามารถซื้อเหรียญโดยสาร ประเภทบุคคลทั่วไป หรือ ประเภทผู้สูงอายุ (สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์) ได้เท่านั้น เมื่อซื้อเหรียญโดยสารแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เหรียญโดยสารสามารถใช้เดินทางในวันที่และสถานีที่ออกเหรียญเท่านั้น สิทธิ์ในโครงการฯ ไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้ ทั้งนี้เงื่อนไขการเดินทางและเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเป็นไปตามที่ รฟม. และบริษัทฯ กำหนด
ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ พบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 2111 9999 กด 3 หรือ E-mail : [email protected]

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube