fbpx
Home
|
ทั่วไป

กทม.คุมเข้มการแพร่ระบาดโควิดในแคมป์คนงาน

Featured Image
ปลัดกรุงเทพมหานคร คุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงาน กำชับทุกเขตกวดขันมาตรการตามประกาศกทม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่กทม. จึงมีมติเห็นชอบ ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และสถานประกอบการcall center ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯ กทม.กำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 64 เป็นต้นไปนั้น

กรุงเทพมหานคร ได้มีการสั่งการ กำชับให้สำนักงานเขตต่าง ๆ ที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่กำชับ กวดขัน ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ของแคมป์คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น

– สำนักงานเขตหนองจอก จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแจกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ณ บริเวณแคมป์งานก่อสร้างพื้นที่เขตหนองจอกทั้งหมด

– สำนักงานเขตห้วยขวาง ลงพื้นที่ตรวจการปิดแคมป์คนงานชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดแคมป์คนงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ แคมป์คนงาน บมจ.อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์ ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ และบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่แขวงสามเสนนอก และแขวงห้วยขวาง

– สำนักงานเขตบางพลัด ลงพื้นที่สอบสวนโรคและแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ลงพื้นที่สอบสวนโรคและแยกกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมแนะนำวิธีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง ณ บริษัท 3 พร จำกัด ซ.รุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด ซึ่งจะดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อรับการตรวจยืนยันครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พ.ค. 64 เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานเขตที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ยังได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่

– สำนักงานเขตบางพลัด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและซักประวัติภายในหน่วยเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงสูง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 บริเวณใต้สะพานพระรามแปด(ฝั่งธนบุรี) พร้อมแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด

– สำนักงานเขตวังทองหลาง ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตและศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และโรงพยาบาลซีจีเอช ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Swab) สำหรับประชาชนเขตวังทองหลางผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป บริเวณศูนย์การค้าโชคชัย 4 ซึ่งมีกำหนดตรวจในวันที่ 23-25 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. โดยสามารถรองรับการให้บริการวันละ 500 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube