Home
|
ภูมิภาค

เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าหลากลำปาง

Featured Image
ทหาร พร้อม จนท. หลายภาคส่วน เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลำปาง

หลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรง และทำให้เกิดน้ำป่าหลาก ในพืนที่ พื้นที่ 4 ตำบล (ตำบลบ้านค่า, ตำบลบ้านเอื้อม, ตำบลนิคมพัฒนา และ ตำบลบ้านเป้า) ของอำเภอเมืองลำปาง ล่าสุด พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ ณ บ้านค่ากลาง ตำบลบ้านค่าฯ พร้อมอุปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30 นาย ลงพื้นที่ร่วมประสานกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยได้ช่วยกันเข้าขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามพื้นบ้านและบริเวณรอบบ้าน เฉพาะอย่างยิ่งได้ให้การช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีเด็ก สตรี ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นลำดับต้นๆ รวมทั้งได้ช่วยกันทำความสะอาดตามบริเวณสถานที่อาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน

เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าหลากลำปาง

ทั้งนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังเกิดควาเมสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน ซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังเหตุ และคอยแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าอาจเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากได้อีก ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ ที่พบว่าท้องฟ้ายังคงมีเมฆมากหากเกิดฝนตกลงมาซ้ำอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น และเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้อีก โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการไว้ด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube