Home
|
ภูมิภาค

โคราชร้อนพบจุดความร้อน5จุดค่าฝุ่นพุ่ง

Featured Image

 

 

 

โคราชอากาศร้อน ตรวจพบจุดความร้อน 5 จุด ส่วนใหญ่พบเผาในพื้นที่ สปก.และเกษตร ทำค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง กระทบสุขภาพ

 

 

 

วันนี้ (5 มีนาคม 2567) ดัชนีคุณภาพอากาศของ จ.นครราชสีมา จากการตรวจวัดผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐานอยู่หลายพื้นที่ เช่น ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI พบเข้มข้นของมลพิษทางอากาศโดยรอบและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง AQI วัดได้ 112 ในขณะที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ตรวจวัดได้ 41.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินกว่าค่ามาตรฐาน

 

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งฝุ่นควันพิษจากการคมนาคม การลักลอบเผาซากพืชผลทางการเกษตร กิจกรรมการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ ซึ่งศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้ประกาศว่า ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 5-9 มีนาคม 2567 มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและจมตัว ฝานละอองมีแนวโน้มสะสมในพื้นที่สูง เพื่อสุขภาพของประชาชน โปรดงดเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS ทั้งดาวเทียม Terra และ Aqua มีการรายงานการตรวจจับจุดความร้อน Hotspot พบจุดความร้อนกระจายในหลายพื้นที่ โดย จ.นครราชสีมา ล่าสุดวานนี้ (4 มีนาคม 2567) พบจุดความร้อนในพื้นที่ จำนวน 5 จุด โดยส่วนใหญ่ตรวจพบในพื้นที่ สปก. 2 จุด และพื้นที่การเกษตร 2 จุด กับพื้นที่ป่าสงวนฯ 1 จุด จึงทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง จนมีผลกะทบต่อสุขภาพ

 

ซึ่งประชาชนทั่วไป ถ้ามีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากเป็นอาชีพที่ต้องออกไปกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรใส่หน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันคนหากมีความจำเป็น และถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่ปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube