Home
|
ภูมิภาค

เกษตรฯโคราชเฮปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่ม2บาท

Featured Image
เกษตรกรโคราชเฮ ราคาประกันรับซื้อน้ำนมดิบ ปรับขึ้น 2 บาท ทำเกษตรกรมีรายได้ดี มีกำไรเฉลี่ยเดือนละแสนบาท

 

 

วันนี้ (5 มีนาคม 2567) นายอานัติ อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในตำบลนิคม เปิดเผยว่า เมื่อก่อนครอบครัวปลูกพืชไร่เป็นอาชีพหลัก แต่เจอปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงตัดสินใจหันมาเลี้ยงวัวนม โดยเข้าอบรมอาชีพการเลี้ยงวัวนมกับสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด หลังจากนั้น ได้ลงทุนซื้อวัวนม มาเลี้ยงในราคาตัวละ 30,000 – 35,000 บาท จำนวน 20 ตัว ต่อมา มีการผสมพันธุ์เทียมและขยายพันธุ์วัวนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนกระทั่ง มีจำนวนแม่นมมากกว่า 80 ตัว สร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบทุกวัน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 7,000-8,000 บาท

 

 

หลังจากนั้น ได้เริ่มขยายพันธุ์วัวในฟาร์มไปเรื่อยๆ ทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพดี ปริมาณไขมันสูง และให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน จึงปล่อยให้แม่วัวนมตั้งท้อง 4-5 ครั้ง ก่อนปลดออกจากฝูง หากปล่อยเลี้ยงนานไป แม่วัวจะสุขภาพไม่ดี และคุณภาพน้ำนมก็ไม่ดีตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ มีรายได้จากการขายน้ำนมดิบทุกวัน ยิ่งตอนนี้ ราคาประกันรับซื้อน้ำนมดิบปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท ทำให้จากเดิมมีราคาประกันอยู่ที่ 18 บาท ปัจจุบันราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 11,000 บาท หรือประมาณ 33,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าหัวอาหารมันสำปะหลัง ค่ายาวัคซีน ค่าอาหารสัตว์ และค่าสัตวแพทย์แล้ว จะมีกำไรเฉลี่ยประมาณเดือนละ 100,000 บาท จากเดิมมีกำไรแค่เดือนละ 7,000 – 8,000 บาทเท่านั้น ตอนนี้ครอบครัวจึงมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube