Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์ประกาศเขตพื้นที่สีแดงโรคพิษสุนัขบ้าระบาด

Featured Image

 

 

 

กาฬสินธุ์ประกาศเขตพื้นที่สีแดงโรคพิษสุนัขบ้าระบาด เร่งประชาสัมพันธ์ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 10 ราย และสุนัขกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 30 ตัว

 

 

 

ที่บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นางสมปอง ป้องจันดา รักษาราชการแทนปศุสัตว์ อ.ห้วยเม็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวหิน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง คือ แมว และสุนัข โดยมีนายสุพงษ์พิษ ภูขาว กำนันตำบลหัวหิน นายคำพลอย บุญสิงหา ผู้ใหญ่บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 และนางปัทมาภรณ์ ประทุมวัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 อำนวยความสะดวก พร้อมตั้งโต๊ะลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง รวมทั้งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้กับชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง

 

 

นางสมปอง กล่าวอีกว่า ดังนั้นจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ในเขตท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 จรดบ้านโนนมีกิจ หมู่ที่ 10 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ไปทางทิศเหนือ จรดบ้านห้วยเตยใต้ หมู่ที่ 3 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ไปทางทิศใต้ จรดบ้านโนนภักดี หมู่ที่ 4 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออก จรดบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2567 โดยประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 

นางปัทมาภรณ์ ประทุมวัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 กล่าวว่า หลังจากยืนยันผลสุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ทางอำเภอและปศุสัตว์ฯ ได้ออกประกาศเป็นพื้นที่สีแดง หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ดังกล่าว พร้อมให้ชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยงมาลงทะเบียน เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เบื้องต้นพบชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสัตว์เลี้ยง 10 คน และสุนัขอีกกว่า 30 ตัว อย่างไรก็ตาม ถึงวันนี้ โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ท้องถิ่น ท้องที่ และชาวบ้าน คาดว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube