Home
|
ภูมิภาค

เชียงรายสุดเข้มPM 2.5 สั่งห้ามเผาเด็ดขาด76วัน

Featured Image
เชียงรายสุดเข้มสั่งห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ป้องกัน PM 2.5 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นตันไป

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 เป็น”76 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ โดยจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 9 จังหวัดภาคเหนือ

 

 

 

 

ที่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การลักลอบเผาพื้นที่ป่าเพื่อเข้าใช้ประโยชน์จากป่า และหมอกควันข้ามแดน รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับมีแอ่งลึกในบางพื้นที่ สภาพภูมิอากาศในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีความแห้งแล้ง เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดวิกฤติมลพิษ หมอกควันมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube