Home
|
ภูมิภาค

ขอนแก่นวางแผนรับมือน้ำท่วมอย่างเข้มงวด

Featured Image
ขอนแก่น วางแผนรับมือน้ำท่วมอย่างเข้มงวด คาดปี 68 แล้วเสร็จแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้ทั้งระบบ

 

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือระหว่าง จังหวัดขอนแก่น โยธาจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากโยธาจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 380 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรงบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากมาโดยตลอด ซึ่งขอนแก่นพื้นที่มีสองพื้นที่ พื้นที่แรก เขตเทศบาลนครขอนแก่น จะมีพื้นที่รับน้ำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางชุมชนหนองแวงตราชู ซอยสวัสดี พื้นที่รองรับน้ำไม่เพียงพอทำให้เกิดการท่วมขัง จนท่วมข้ามมายังถนนมิตรภาพ ท่วมต่อไปยังชุมชนหลังศูนย์ราชการ

 

 

” ดังนั้นโครงการดังกล่าวได้วางท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อสี่เหลี่ยมขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ว่างท่อตั้งแต่แยกถนนกัลปพฤกษ์ ตามความยาวถนนมิตรภาพมาถึง แยกไทยสมุทร เลี้ยวขวาลอดใต้ถนนมิตรภาพเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ และจะวางท่อขนาดเดียวกัน ตลอดความยาวถนนหลังศูนย์ราชการจนถึง สามแยกตัดกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลี้ยวขวามาจนถึงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตให้วางท่อทะลุสำนักงานประมง เพื่อระบายน้ำลงไปยังบึงทุ่งสร้าง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมมาโดยตลอดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

 

 

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า พื้นที่ต่อมาคือในเขตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านมามีปัญหาการระบายน้ำของบึงหนองโคตร ในขณะเดียวกันนั้นยังมีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ จะมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำมาจาก ร.8 และระบายน้ำออกมาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ให้ไหลมายังบึงหนองโคตรที่เป็นแก้มลิงอีกทั้งจะมีการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เพื่อระบายน้ำจากบึงหนองโคตรไหลไปยังหลังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำในเขตของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนมาโดยตลอด จะได้รับการแก้ปัญหาน้ำท่วม เป็น 2 พื้นที่ขนาดใหญ่เข้ามารองรับ

 

 

“ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2568 ระยะเวลาโครงการ 2 ปี มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากจำนวนของท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอที่จะระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วม สำหรับการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เป็นท่อขนาดใหญ่จะช่วยระบายน้ำได้มาก พื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ คือ บึงทุ่งสร้าง ดังนั้น น้ำจากเมืองขอนแก่น ตั้งแต่ทิศเหนือ ทิศตะวันตกจะไหลมาตามธรรมชาติมายังบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับทิศทางของน้ำให้เป็นไปตามแรงโน้มถ่วง”

 

 

นายธีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เทศบาลยังได้ทำโครงการรองรับน้ำของบึงทุ่งสร้าง เสนอไปยังกรมโยธาฯเพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการรองรับน้ำที่เป็นแก้มลิง ที่มีขีดความสามารถในการรองรับน้ำได้ถึง 5 ล้าน ลบ.ม.ตามที่ได้คำนวณไว้แล้วจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 46 ตารางกิโลเมตร และ อปท.รอบข้าง 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเฟสที่ 1 ได้ขยายแก้มลิงไว้ก่อนนี้แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากกรมโยธา นอกจากจะปรับปรุงการรองรับน้ำแล้วยังจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้องใช้งบประมาณอีกหลายร้อยล้านบาทซึ่งมีการประสานงานกันแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube