fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กรมชลฯสร้างปตร.ในแม่น้ำยมช่วยนาข้าว 8 หมื่นไร่

Featured Image
กรมชลประทานโชว์ผลงานสร้างปตร.ท่าแหในแม่น้ำยมงบ500ล้านปี67สร้างเสร็จแน่นาข้าว 8 หมื่นไร่ได้เฮ

 

 

 

นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มอบหมายให้ นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พาสื่อมวลชน ร่วมกับ นายพงศ์พล คงมั่น กำนันตำบลกำแพงดิน , น.ส. สุรีรัตน์ เผือกพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลกำแพงดิน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนลงพื้นที่ ที่บริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าแห

 

 

ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมให้ชาวนาซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 7 ตำบล 2 อำเภอ 2 จังหวัดได้แก่ ต.บางระกำ ต.ปลักแรด ต.วังอีทก ต.พันเสา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก , ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ครอบคลุมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร 81,111 ไร่ โดย ปตร.ท่าแห จะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้ประมาณ 12.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะกักเก็บน้ำ 29.33 กิโลเมตร

 

 

 

ในส่วนของ นายพงศ์พล คงมั่น กำนันตำบลกำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งของเกษตรกรลุ่มน้ำยมการที่กรมชลประทานดำเนินการสร้างประตูระบายน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำยมในเขต ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง รวมถึงสร้าง ปตร.ในแม่น้ำยมในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรอีก 4 แห่ง นั้น เป็นการเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด จึงเชื่อมั่นว่าหลังจากสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวในน้ำมีปลา

 

 

ในนามีข้าว ชาวนามีอยู่ มีกิน ชีวิตมั่นคงดีขึ้นแน่นอน โดยโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ลงมือดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานทั้งโครงการทำไปได้แล้ว 72.77 เปอร์เซ็นต์ โดย นายพิทักษ์ แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและจะสามารถทำนาได้ถึงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งก็จะทำให้คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น มั่นคง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube