Home
|
ภูมิภาค

พังงา Big Day “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

Featured Image
พังงา จัดกิจกรรม Big Day “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” รณรงค์เชิญชวนชาวพังงาทำหน้าที่พลเมืองดี พร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อย่างสุจริต

 

 

จังหวัดพังงาโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Big Day “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการหลายหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำสัญลักษณ์หย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้ง จากนั้นได้นำภาคเอกชน ประชาชน สมาคม องค์กร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ โด